VITEZ: Sanacija udarnih rupa u MZ Dubravica

Na području Mjesne zajednice Dubravica, realizacijom projekta, kojeg je financirala Općina Vitez, završena je sanacija udarnih rupa na lokalnim putovima.

Radove je izvodilo poduzeće CESTE-COMPANY d.o.o. Kiseljak.