VITEZ: Organizira se škola programiranja za izradu mobilnih aplikacija, prijave u tijeku

U Vitezu se po prvi put organizira škola programiranja za izradu mobilnih aplikacija zasnovanih na Android i iOS platformi!

Cilj škole je prenijeti znanje na mlađe naraštaje i potaknuti ih da to znanje iskoriste za posao u budućnosti, bilo u granicama BiH ili u inozemstvu.

Posao programera je jedan od najplaćenijih poslova u EU, tako da npr. u Njemačkoj, prosječna plaća za JavaScript programera na godišnjoj razini iznosi oko 60.000EUR brutto, (izvor podataka: https://www.glassdoor.com/Salaries/germany-javascript-developer-salary-SRCH_IL.0,7_IN96_KO8,28.htm), ovisno o iskustvu (Junior, Mid-level ili Senior developer).

Prednost učenja JavaScript programskog jezika je taj da se isti može primijeniti i na programiranje na Web platformi!

Tijek tečaja je koncipiran na taj način da polaznik svaki dan, za vrijeme nastave, ima kombinaciju usvajanja znanja, aktivnog sudjelovanja i rješavanja praktičnih zadataka / funkcija. 

Škola programiranja je zamišljena kao škola u kojoj polaznik može izabrati jedan od dva track-a:

–       JavaScript hybrid developer (izrada aplikacija koje rade na obje platforme)

–       iOS native Swift developer (izrada aplikacija koje rade na iOS platformi (iPhone, iPad..).

U oba track-a postoje 3 odvojene razine: 

–       osnove programskog jezika

–       napredno programiranje

–       izrada korisničkog sučelja i aplikacije koristeći odgovarajući framework (React Native ili SwiftUI)

Maksimalan broj polaznika škole je 8, a imat će priliku da obogaćuju svoje znanje u suvremenoj učionici u PC 96, koja je opremljena high-speed Internetom i 70″ LCD televizorom za lakše praćenje nastave.

Početak škole je po dogovoru, nakon prijavljenih 6-8 polaznika, po potrebi u dvije grupe.

Nakon završene razine, te nakon praktičnog testa, polazniku se dodjeljuje certifikat za tu razinu.

Za polaznike koji pokažu izniman talent može se napraviti preporuka u cilju zapošljavanja u lokalnim softverskim poduzećima. 

Cijene su prilagođene našim prilikama, a za one koji nisu u mogućnosti platiti cjelokupan iznos, moguće je plaćanje u ratama.

Osobni laptop je poželjan, no za one koji ga nemaju, osigurat ćemo određeni broj.

Voditelj škole je Velibor Šantić, iOS  & Android Mobile Software Developer s 10-godišnjim iskustvom u razvoju mobilnih aplikacija.

Kontakt tel. za info i prijave na: 063 798 828.