VITEZ: Odluka o komunalnoj naknadi – dodatna pojašnjenja

U cilju što potpunijeg informiranja građana općine Vitez koji su i obveznici komunalne naknade, Općina Vitez dala je dodatna objašnjenja o tome šta je komunalna naknada, tko su obveznici plaćanja, šta je zajednička komunalna potrošnja te način plaćanja u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi koju je usvojilo Općinsko vijeće Vitez dana 25. ožujka 2015. godine.

I – Komunalna naknada je naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, a sredstva se koriste za financiranje zajedničke komunalne potrošnje.

II – Zajednička komunalna potrošnja je komunalna usluga koju nije moguće izmjeriti i shodno tome naplatiti od svakog korisnika za pruženu uslugu. Shodno navedenoj Odluci Općinskog vijeća kao najvažnije komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje smatraju se sljedeće djelatnosti:

  • odvodnja atmosferskih voda u naselju,
  • održavanje čistoće na javnim i zelenim površinama i gradskim ulicama,
  • održavanje javnih površina,
  • održavanje javne rasvjete, dekoriranje,
  • čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih cesta i posipanje abrazivnim
  • materijalom ulica i lokalnih cesta,
  • te druge djelatnosti propisane Odlukom Općinskog vijeća.

III – Visina Komunalne naknade utvrđuje se rješenjem koje donosi nadležna Služba, a ista se može izmiriti kvartalno, ili u cjelosti na račun koji je propisan rješenjem, kao i na blagajni općine Vitez koja se nalazi u šalter sali Općine.

Komunalna naknada uvedena je u korist cjelokupne zajednice i osiguranja boljeg i kvalitetnijeg života u svim naseljima a plaćanjem komunalne naknade sudjelujete u osiguranju sredstava za plaćanje naprijed navedenih usluga koje se pružaju svim građanima.

U toku je podjela rješenja o komunalnoj naknadi za 2017 godinu obveznicima – vlasnicima odnosno korisnicima stambenih objekata i poslovnih prostora na cijelom području općine Vitez. Rješanja o komunaloj naknadi dostavljaju se putem kurira – ovlaštenih osoba za te poslove.

Od građana očekujemo punu suradnju prilikom prijema rješanja i postupanja po istom. Ukoliko netko od obveznika ima dodatnih pitanja ili nekih nejasnoća po osnovu plaćanja komunalne naknade mogu se obratiti na telefone u Službi za opću upravu: 718-216 ili 718-221 poručili su iz Općine Vitez.

Prethodni članakNastavljeno suđenje za zločine u Crnoj kući kod Viteza
Sljedeći članakNačelnik Bošnjak-Matić upriličio prijem uspješnih sportaša općine Vitez