VITEZ: Obavijest o volonterskim i socijalnim aktivnostima

U suradnji s mjesnim zajednicama, Crvenim križom, Centrom za socijalni rad, nevladinim organizacijama i neformalnim grupama građana organizirani su volonteri po svim mjesnim zajednicama.

Iz Općinskog stožera Civilne zaštite općine Vitez uputili su obavijest građanima Viteza kako su na općinskoj stranici www.opcinavitez.info i putem drugih sredstava priopćavanja (Radio Vitez i Portal Vitez.info) istaknuli popise s imenima i prezimenima volontera u ime mjesnih zajednica, udruga i neformalnih grupa, koji su se stavili na raspolaganje za pomoć građanima u potrebi u vrijeme nesreće uzrokovane korona virusom. Popisi se nalaze na dnu ove informacije.

Svim građanima u potrebi preporučeno je da zovu prije svega svoje volontere u mjesnim zajednicama i njima najbliže, a onda po potrebi i druge.

Svi popisi volontera će biti proslijeđeni i policiji na uvid, a općina će vršiti koordinaciju sa svima.

Crveni križ, Centar za socijalni rad, udruge, mjesne zajednice, neformalne grupe građana su dužne u ime svojih volontera, svakodnevno na općinski mail: mjesne.zajednice@opcinavitez.info ili na broj telefona 030/718-218 dostaviti samo informaciju ukoliko su određenoj obitelji ili pojedincu pomogli dostavom besplatnog paketa hrane, lijekova i slično. Općina će u povratnoj informaciji obavijestiti tko je sve dobio pomoć da ne bi došlo do zlouporabe od strane pojedinaca, a sve u svrhu toga da svaki građanin koji je u potrebi dobije istu.

Za sve druge vidove pomoći (pomoć u kući, van kuće, razne vrste dostava i sl.) ne trebaju dostavljati općini izvješća, ali je poželjno da vode svoje tjedne zapisnike s datumom intervencije, mjestom, imenom i prezimenom osobe kojoj su pomogli i vrstom pomoći.

“Svi volonteri moraju poštivati policijski sat i donesene odluke, a za posebna odobrenja i potvrde nadležna je civilna zaštita. Molimo i sve druge nevladine organizacije i neformalne grupe koje su se organizirale i imaju volontere a mi ne znamo za njih, da nam dostave svoje spiskove sa imenima i prezimenima volontera te brojevima mobitela. Iste mogu dostaviti na mail:mjesne.zajednice@opcinavitez.info. Budimo solidarni i pomozimo jedni drugima”, poručili su iz Općinskog stožera Civilne zaštite općine Vitez.

VOLONTERI U MJESNIM ZAJEDNICAMA

VOLONTERI – UDRUGE I UDRUŽENJA