Vitez dobio trideset kontejnera za razvrstavanje otpada

Prošli je tjedan u krugu Javnog komunalnog poduzeća “Vitkom” u Vitezu obavljena primopredaja 30 kontejnera i vozila za skupljanje otpada Općini Vitez. Kontejneri i vozilo donacija su poduzeća EKOPAK iz Sarajeva, a spomenuta donacija ima za cilj prikupljanje i adekvatno razvrstavanje komunalnog otpada na području općine Vitez.

Radi se o 30 kontejnera. Pored svakih od tih kontejnera za selekciju bit će i dva otvorena kontejnera, tako da će građani pored selekcije moći i dalje odlagati otpad na predviđene lokacije, rekao je za naš portal direktor Vitkoma Igor Miličević.

Ekopak je potpisao ugovor s Općinom Vitez i JKP “Vitkom” o započinjanju ovog projekta u lokalnoj zajednici. Naše poduzeće je izdvojio značajna sredstva za kupovinu ovih kontejnera i za kupovinu vozila koje će prikupljati ambalažni otpad i voziti do daljnje lokacije, gdje će se on pripremati za reciklažu, dodala je Samra Jažić iz EKOPAK-a.

Ovim projektom nastoji se širiti jedna dobra i pozitivna poslovna suradnja kako bi što veća količina samog otpada bila selektirana i pripremljena za reciklažu s ciljem smanjenja odvoza otpada na regionalnu deponiju Mošćanica.

Kao što smo već spomenuli, razvrstavanje otpada u Vitezu vršit će se u tri kontejnera. Plavi kontejneri su za papir, zeleni za staklo, dok su žuti kontejneri namjeni za plastični otpad.