VITEZ: Danas započelo betoniranje ploče na mostu preko rijeke Lašve

Nakon završetka pripremnih i armiračkih radova, Konzorcij, kojeg čine poduzeća “BOSSIL” d.o.o. Vitez, “PONT” d.o.o. Sarajevo i “Kalvarija-COP” d.o.o. Vitez, danas su pristupili betoniranju ploča na mostu.

Podsjetimo, nakon provedenog postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Lašve, ugovor o izvođenju radova zaključen je s najpovoljnijim ponuđačem Konzorcijem, kojeg čine “BOSSIL” d.o.o. Vitez, “PONT” d.o.o. Sarajevo i “Kalvarija-COP” d.o.o. Vitez.

Izvođač radova je uveden u posao polovicom listopada prošle godine s rokom za izvođenje radova od 180 radnih dana. Izvođač radova je iskoristio povoljne vremenske prilike u zimskom razdoblju, te je završio pripremne  i armiračke radove, koji su omogućili da se danas pristupi betoniranju ploča na mostu. Predviđeno je da se u roku od 24 sata ugradi cca 500 mbetona u ploču mosta.

Poslove nadzora nad izvođenjem radova obavlja poduzeće “AIK INŽINJERING” d.o.o. Banovići.