Više od pola milijarde KM ulaganja: U godinu dana izdvojena 94 milijuna KM

gradnja cesta

Unatoč činjenici da je stupanj realizacije kapitalnih projekata koji se financiraju u okviru Programa javnih investicija/Razvojno-investicijskog programa institucija BiH 2019. – 2021. godine u prošloj godini iznosio 36 posto, raduje što je veći dio utrošenoga novca otišao u realizaciju ekonomskih projekata, piše Večernji list BiH

Uvidim u nedavno usvojenu informaciju Ministarstva financija i riznice BiH o utrošku sredstava u 2019. godini, kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicijski program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBiH) 2019. – 2021. godine, vidljivo je kako su ukupno završeni projekti u 2019. godini imali vrijednost 17,713.702 marke, dok je za projekte koji su još uvijek u provedbi utrošeno 76,644.166 maraka.

Dakle, s aspekta vrste financiranja, u 2019. godini ukupno je utrošeno 94,36 milijuna maraka, od čega 31,79 milijuna maraka iz domaćih sredstava, a 62,58 milijuna maraka iz inozemnih sredstava.

Realizacija po vrsti

Od ukupno 147 projekata u provedbi koji su bili navedeni u Programu, 44 projekta su završena do kraja 2018. godine, a dva su promijenila status iz “u provedi” u “odobren”.

Slijedom navedenog, zbirni pregled realizacije financijskih sredstava u 2019. godini urađen je za 101 projekt javnih investicija, ukupne vrijednosti 1.076,160.000 KM. Inače, do sada je za realizaciju navedenih projekata, a zaključno s krajem prošle godine, utrošeno 545,803.703 marke. U kontekstu utroška sredstava namijenjenijh za realizaciju na osnovi pojedinih vrsti projekata, vidljivo je kako je mnogo bolja realizacija ostvarena u onim projektima koji doprinose socioekonomskom razvoju (53,09%), naspram projekata za izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta (samo 21,68 posto).

Najviše sredstava u 2019. godini je utrošeno na provedbu projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u ukupnom iznosu od 51,97 milijuna maraka, što čini 55,08% ukupno utrošenih sredstava u tijeku 2019. godine. Nakon toga slijede projekti Službe za zajedničke poslove s utrošenih 10,39 milijuna maraka (11% ukupno utrošenih sredstava) i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s utrošenih 6,68 milijuna maraka (7% ukupno utrošenih sredstava). Na četvrtom mjestu je Ministarstvo obrane, koje je za svoje projekte lani utrošilo 4,340.437 maraka, a slijedi Uprava za neizravno oporezivanje, koja je za namjenu realizacije svojih projekata utrošila 2,809.540 maraka.

Program javnih investicija/Razvojno-investicijski program institucija BiH 2019. – 2021. godine sadrži podatke o ukupno 268 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 1,95 mlrd. maraka, od čega se 1,26 mlrd. maraka odnosi na 151 projekt u provedbi, 13,18 milijuna maraka na 11 odobrenih projekata, a 679,06 milijuna maraka na 106 kandidiranih projekata.

Od ukupne vrijednosti svih projekata, 1,61 milijarda maraka odnosi se na ulaganja u kapitalne projekte, a 345,40 milijuna maraka na ulaganja u institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji izravno pridonose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u Razvojno-investicijski program iznosi 879,91 milijuna KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 1,076 milijardi maraka.

Novi ciklus

S druge pak strane, Vijeće ministara je krajem prošle godine donijelo novi Program javnih investicija/Razvojno–investicijski program institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2022. godine.

Program sadrži podatke o 277 projekata u ukupnoj vrijednosti 3 milijarde i 946,09 milijuna maraka, od čega se gotovo 3,6 milijardi maraka odnosi na ulaganja u kapitalne projekte. Ukupna vrijednost projekata koji izravno pridonose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi maraka.

Trenutačno se provode 133 projekta ukupne vrijednosti milijardu i 209,07 milijuna KM, od kojih se 995,48 milijuna KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 213,59 milijuna KM na ulaganja u institucionalne projekte. Za realizaciju projekata u provedbi do 30. lipnja 2019. utrošeno je 537,47 milijuna maraka. Ono što je posebno bitno činjenica je da se veliki postotak planiranih projekata odnosi na ekonomski oporavak.

Prethodni članakVeliki pad cijena nafte
Sljedeći članakPapa Franjo: Cijedimo Zemlju kao da je naranča