VIDEO: Transparentnost u radu prioritet Kantonalnog suda u Novom Travniku

Novi predsjednik Županijskog suda u Novom Travniku Davor Kelava predstavio se na konferenciji za novinare. Dolaskom novog predsjednika, najavio je Kelava, promijenit će se i neke dosadašnje prakse, u prvom redu transparentnost u radu suda što je bila jedna od najvećih zamjerki od 2004. godine kada je Županijski sud počeo s radom. U prilog tome govori i činjenica da je ovo prva konferencija za medije od osnivanja suda.

– Mojim imenovanjem i stupanjem na dužnost promijenit će se takva praksa, u buduće će sud svakako biti na raspolaganju javnosti u mjeri u kojoj to zakon bude dozvoljavao – kazao je Kelava.

Stanje koje je zatekao kada je u pitanju sudska praksa, prilično je dobro, ocijenio je novi predsjednik Suda.

– Ono što je jako zanimljivo i što ovaj sud čini stvarno kvalitetnim jest prvo realizacija plana rješavanja predmeta, što određuje VSTV i ona iznosi 99%. Jako je bitno za napomenuti da je pred ovim sudom prosječno trajanje postupka po svim vrstama predmeta koji su riješeni u 2022. godini 123 dana. Znači, mi smo jedan dobar i ažuran sud – ustvrdio je Kelava.

Kad je u pitanju ova godina, u prvih osam mjeseci Županijski sud je ukupno imao 2.062 predmeta, od čega je riješeno 1.348 ili 65%, a naglašeno je i kako u sklopu Suda djeluje Odjel za podršku svjedocima.

Također, Županijski sud u Novom Travniku je predstavnik BiH u Europskoj mreži pilot sudova, a u listopadu ove godine organizirat će nove aktivnosti vezane za obilježavanje Europskog dana pravde, s nažalost nikad aktualnijom temom femicida, prenosi Fena.