VIDEO: Posljednji kovači kosa u BiH

U Topčić Polju kod Zenice živi bračni par koji još uvijek pravi kose u svojoj kovačnici.

Izrađuju vrhunske kose koje polako, ali sigurno odlaze u ropotarnicu povijesti jer su ih zamijenile kosilice, trimeri i dr. Pogledajte kako nastaje jedna vrhunska kosa za kosidbu.