(VIDEO) Održana akcija čišćenja korita rijeke Lašve

Održana je akcija čišćenja korita rijeke Lašve od nanosa poplava, ali i smeća koje je posljedica ljudskog nemara.

Riječ je o akciji Sportsko-ribolovnog društva Novi Travnik.

Pogledajte kako je provedena akcija čišćenja te šta su poručili iz SRD-a Novi Travnik.