VEČERAS: U Vitezu tribina ‘Neverbalna komunikacija – govor tijela’

Franšizni centar BiH večeras će (utorak, 24. travnja) biti domaćin tribine “Neverbalna komunikacija – govor tijela”.

Predavač će biti fra Mirko Bobaš, a tribina će biti održana s početkom u 19,00 sati. Svi oni koji žele i koje zanima ova tema pozvani su na ovu tribinu.

“Psihologija ima kratku povijest, ali dugu prošlost”.

Herman Edinghaus

“Komunikacija (communicatio, lat. saopćavanje) je proces sporazumijevanja među ljudima koji je uvjetovan nizom osobnih i situacijskih činitelja. Sa psihološkog aspekta komunikacija je dvosmjeran proces prijenosa informacija, osjećaja, stavova i mišljenja. Komunikacija je također i pokazatelj, indikator uključenosti pojedinca u grupu, te položaja pojedinca s aspekta pripadnosti grupi. Čovjek koji samo prima informacije u bitno je drugačijem socijalnom položaju od čovjeka koji samo emitira informacije. Aktivnim se članom komunikacijskog sustava može smatrati onaj pojedinac koji i prima i emitira informacije.

S organizacijskog aspekta komuniciranjem se ostvaruju odnosi između organizacijskih jedinica, grupa i pojedinaca u poduzeću, te suradnja i zajedničko sudjelovanje u realizaciji ciljeva poduzeća. Zadatak je menadžmenta osigurati kvalitetni komunikacijski sustav – nastojite razumjeti opažano ponašanje, a ne čitati misli.

Najjednostavnija podjela komunikacije jest na verbalnu i neverbalnu. Verbalna komunikacija podrazumijeva govor i pisanje, dok neverbalna komunikacija podrazumijeva izraz lica, ton glasa, pogled, položaj i pokrete tijela, geste itd.

Psihologijska istraživanja pokazuju da se samo mali dio značenja onoga što smo rekli drugoj osobi prenosi riječima. Samo 7% emocionalnog značenja komuniciramo riječima, oko 38% komuniciramo korištenjem tona glasa, a 55% emocionalne poruke komuniciramo neverbalnim znakovima, odnosno govorom tijela, gestama, izrazom lica i sl. Zapravo neverbalni su znakovi ti koji stvaraju značenje poruke koju prenosimo. Iako je to vrlo teško utvrditi, većina istraživača se slaže da su neverbalni znakovi izuzetno važan dio komunikacije.

Prve dojmove stječemo o osobi čim je ugledamo. Svojim istraživanjima, stručnjaci su procijenili da je 80% tih dojmova utemeljeno, bazirano na govoru tijela. Izrazi lica, oči, ton glasa, geste, položaj tijela ili pokret, dodir i pogled najčešće su korišteni kanali neverbalne komunikacije – vizualna komunikacija se smatra jednim od najvažnijih kanala ako ne i najvažnijim kanalom neverbalne komunikacije. Ona se odnosi ne samo na gledanje i kontakt očima, nego i na viđenje dostupnih i korisnih socijalnih znakova. Taj prvi dojam se stvara u prvih 7 sekundi i zove se halo efekt. Istraživanja su pokazala da na halo efekt utječe cjelokupni izgled osobe, stav, kretnje, sjedenje, hod, miris osobe, često nas drugi povezuju s drugim osobama koje poznaju, obraćaju pažnju na naš glas i naravno odjeću te nakit koji nosimo.

Možemo prestati govoriti, ali je općenito nemoguće prestati slati neverbalne poruke. Sam pokušaj da maskiramo komunikaciju je poruka.

Poznavanje neverbalnih znakova može nam pomoći da bolje razumijemo sugovornike, poslovne partnere i smanjimo nesporazume u komunikaciji.”

Mirko Bobaš ofm