Važnost znanja i obrazovanja

O važnosti obrazovanja i cjeloživotnog učenja stalno se govori i piše. Često se naglašava i kako je 21.stoljeće – stoljeće znanja, puno izazova moderne tehnologije, generacije  Alfa djece ili I generacije.

To su djeca koja koriste pametne telefone i tablete kao nešto sasvim prirodno, ne plaše se nove tehnologije i bez određenih aplikacija ne mogu ni zamisliti svoje živote. S druge strane to su djeca koja imaju slabije razvijenu motoriku, inteligenciju i koncentraciju.

Promjena se najbolje uočava u nastavnom procesu, što zahtijeva nove sadržaje i oblike rada. Na taj način stvaraju se povoljni uvjeti  za osvještavanje ličnosti i odgojnog procesa, doživljaj odgoja kao kreativnog  čina u kojem značajnu ulogu igraju i iracionalni momenti, spoznaja i intuicija, intelekt i osjećaj.

Naviknuti smo već na paradoksalne situacije u našim životima, ali i svjesni kako život ide dalje. Na izazove i napetosti moramo odgovoriti snagom duha, humanosti, ljubavi i znanja. Ne smijemo zaboraviti da znanjem trebamo kultivirati srce i karakter. Znanje je najbolja prevencija.   

Učimo dok smo živi i svakako treba zapamtiti da je ulaganje u obrazovanje, ustvari, ulaganje u sebe.

„Što god možete učiniti, ili sanjate o tome, počnite. Hrabrost u sebi okuplja genija, moć i magiju“  Goethe