Vatikan zatvara vrata za one koji nemaju “covid” potvrde

U Vatikanu je 18. rujna objavljen dekret u kojemu stoji da od 1. listopada nitko ne može ući na teritorij te najmanje europske države bez prezentiranja važeće propusnice u vezi s “koronavirusom”.


Dekretom 
se također izjavljuje da se odluka proteže i na vanteritorijalna dobra Vatikana predviđena Lateranskim ugovorom iz 1929., koji uključuju crkve u vlasništvu Vatikana diljem Italije.

Papa Franjo je uputio guvernaturu Vatikanske države da izda odredbu kako bi se “spriječilo, kontroliralo i suzbilo izvanredno stanje u javnom zdravlju” na vatikanskom teritoriju. Prema uredbi Papa jer je potrebno “osigurati zdravlje i dobrobit radne zajednice uz poštivanje dostojanstva, prava i temeljnih sloboda svakog njezina člana”.

Vatikan je povjerio provedbu odredbe svojim unutarnjim sigurnosnim snagama.

Ž.I., KT