Utaja uvoznih dadžbina

U prethodnom periodu Uprava za indirektno oporezivanje BiH pokrenula je provjeru vjerodostojnosti faktura, koje uvoznici prilažu prilikom uvoznog carinjenja roba. Tako je u carinskoj ispostavi Visoko otkriven pokušaj carinske prevare prilikom uvoza većeg broj tepiha iz Republike Turske u Bosnu i Hercegovinu. Ukupna vrijednost pokušaja utaje uvoznih dadžbina iznosi 50.000 KM.

Tijekom rujna 2012. godine preduzeće iz Zenice u četiri navrata je izvršilo uvoz raznih tepiha ukupne površene 34.584,09 m2. Prilikom uvoza u postupku uvoznog carinjenja prijavljena je ukupna vrijednost robe u iznosu od 104.460,27 EUR, na osnovu čega su obračunate i plaćene zakonski predviđene uvozne dadžbine. Posumnjavši u vjerodostojnost fakture koja je pratila uvoz robe, UIO je fakturu poslala na naknadnu provjeru u Republiku Tursku. Carinska služba Republike Turske dostavila je Upravi orginalnu fakturu koja je bila prijavljena za izvozno carinjenje iz Turske u iznosu od 237.474,27 EUR. Tako je naknadnom provjerom utvrđeno da je uvoznik u cilju izbjegavanja plaćanja uvoznih dadžbina fakturnu vrijednost robe umanjio za čak 133.014,00 EUR, te je razlika između obračunatih uvoznih dadžbina i onih koje su stvarno trebale biti obračunate iznosila 50.000 KM.

UIO je već pokrenula postupak naknadne naplate uvoznih dadžbina, a protiv pravnog lica i odgovornog lica u njemu, pred nadležnim sudom u Zenici, bit će pokrenut prekršajni postupak.

Također, Sektor za provođenje i poštivanje poreskih i carinskih zakonskih propisa u UIO ispitat će postojanje i eventualne krivične odgovornosti, te ukoliko se ista utvrdi proslijediti izvještaj Tužiteljstvu BiH.

Zbog postojanja osnova sumnje da veliki broj uvoznika pribavlja i prilaže lažne, tj. umanjene fakturne vrijednosti robe prilikom provođenja postupka uvoznog carinjenja, UIO je pokrenula proces naknadne provjere vjerodostojnosti fakura u mnogim slučajevima. Za sve predmete gdje se provjerama utvrdi da su za uvozno carinjenje robe prigane lažne fakture, bit će pokrenut postupak naknadne naplate uvoznih dadžbina, kao i prekršajni postupak pred nadležnim sudom, a o visini utvrđenih utajenih uvoznih dadžbina ovisit će i eventualno pokretanje postupka za utvrđivanje krivične odgovornosti.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na njihovu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Prijava se može dostaviti i putem e-maila: stop_svercu@uino.gov.ba