Usvojen rebalans proračuna FBiH: Novac i za brzu cestu Lašva – Nević Polje

Rebalans ovogodišnjeg proračuna Federacije BiH u iznosu od dvije milijarde, 701 milion i 845 tisuće KM, a kojim se osigurava 25 miliona KM za primjenu Prijedloga zakona o razvojačenim braniteljima  i članovima njihovih obitelji  stupit će na snagu objavom u Službenim novinama Federacije BiH.

Potvrdio je to federalni premijer Fadil Novalić nakon što je ovaj akt, kao i izmjene i dopune Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2019. godinu odobrio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici. Prije dva dana na vanrednom zasjedanju to je učinio i Predstavnički dom.

Rebalans je izrađen u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH, Zakonom o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2019. godinu i revidiranim projekcijama prihoda.

U odnosu na aktuelni proračun veći je za 48 miliona KM (prije je bio 2.653.843.356 KM).

“Uzrok revidiranih projekcija prihoda jeste očekivano povećanje prihoda od indirektnih poreza za 37 miliona KM, od čega su neto prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji BiH veći za 28,5 miliona KM što predstavlja rast od tri posto u odnosu na planirane prihode. Također, projicirano je dodatnih 5,5 miliona KM poreza na dobit, što je više za sedam posto. Neporezni prihodi su planirani u iznosu od dodatnih 197,7 miliona KM i iznose ukupno 590,7 miliona KM“, rekao je Novalić.

Rebalansom će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM, koja su ostala neutrošena u proračunu FBiH za 2018. godinu, a iz kojih će se finansirati projekti izgradnje brze ceste Lašva – Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostar i drugo.

“Ubrzana izgradnja putne infrastrukture je od posebnog značaja, jer ima najveći multiplikator efekat na ekonomski rast, posebno imajući na umu da se koristi domaća radna snaga, domaći inputi u proizvodnji, kao i domaća mehanizacija”, rekao je Novalić.

Rebalansom su planirana dodatna sredstva od dva miliona KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću, koja su također ostala neutrošena u proračunu FBiH za 2018. godinu.

Premijer Novalić je naglasio je da je ovogodišnjim proračunom  FBiH za projekte izgradnje tog aerodroma već osigurano 3,5 miliona KM, te će taj iznos, zajedno sa pomenutih dva miliona KM, u izmjenama i dopunama proračuna FBiH za 2019. godinu dostići iznos od 5,5 miliona KM namijenjenih tom projektu.

Planirano je i dodatnih osam miliona KM na ime transfera nižim nivoima vlasti – kantonima i općinama, te taj transfer sada ukupno iznosi 18 miliona KM.

“U dijelu finansiranja došlo je do značajne izmjene u strukturi domaćeg dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja, iz razloga što se, zbog povećanja prihoda od indirektnih i direktnih poreza, smanjila potreba za finansiranjem budžeta, te su smanjene planirane emisije obveznica za 20 miliona KM (sa 250 na 230 miliona KM), dok je kod kratkoročnih trezorskih zapisa neto efekat emisije smanjen sa 120 na 100 miliona KM. Također, zbog poboljšane likvidnosti budžeta FBiH smanjene su emisije trezorskih zapisa koje su planirane za nivelaciju gotovinskog toka. Iz ovog razloga emisije trezorskih zapisa su smanjene sa 380 na 100 miliona KM. Iz istog razloga je smanjena i otplata domaćeg pozajmljivanja, odnosno dospijeće trezorskih zapisa u iznosu od 260 miliona KM”, pojasnio je Novalić.

Ocijenio je da je pripremljeni rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH primjer dobre prakse u planiranju i upravljanju javnim sredstvima, jer se uprkos planiranim dodatnim rashodima, tekuća potrošnja povećala za svega 1,4 miliona KM, te da je račun finansiranja smanjen za 300 miliona KM.

Time je, kako kaže, potvrđeno opredjeljenje Vlade FBiH u zadržavanju restriktivne proračunske potrošnje i ograničavanju rasta javne potrošnje, te samim tim i potreba za domaćim i inostranim zaduživanjem.

“S druge strane, značajno su povećana sredstva za kapitalna ulaganja i kapitalne investicije, koje će sasvim sigurno biti jedan od značajnijih pokretača ekonomskog rasta u Federaciji BiH. U kombinaciji sa poreznim rasterećenjem privrede, koje očekujemo da će se ubrzo desiti, očekujemo stabilan i kontinuiran rast te povećanje privatne potrošnje kroz povećanje realnih plaća i povećanje broja uposlenih”, poručio je Novalić.

Fiskalna politika Vlade Federacije BiH usmjerena je ka postizanju stabilnog i održivog budžetskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu se nastavlja ograničavanje proračunske potrošnje, povećanje proračunske discipline, te jačanje fiskalne odgovornosti.