Usvojen novi zakon o ostavinskim raspravama u FBiH

Nedavno usvojeni Zakon o nasljeđivanju koji je potvrdio i federalni Dom naroda donio je brojne promjene. Jedna od glavnih je ona prema kojoj sudovi u Federaciji više neće rješavati ostavinske rasprave, nego se ovi postupci prebacuju na javne bilježnike, odnosno notare. Cilj promjena je ubrzanje postupaka jer se sada čeka i po nekoliko godina na rješavanje pitanja ostavinskih rasprava na sudovima.

Postupak se vodi kao izvanparnični, pred općinskim sudom, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda. Notar će donositi sve odluke kada je u pitanju ostavinski postupak, osim onih postupaka koji imaju određenih poteškoća u smislu rješavanja prethodnih pitanja kao što su sudski sporovi. Notari će raditi testamente, ugovore o izdržavanju, dopune rješenja o nasljeđivanju u tzv. nespornim predmetima.  Novi zakon u cijeli sustav uvodi važne automatizme koji do sada nisu postojali. Prije je nasljednik morao tražiti pokretanje ostavinske rasprave, ali to više neće biti potrebno prenosi vecernji.ba.

Bitne su dvije stavke, ta da osmrtnicu pokreće matičar prema sudu i činjenicu da se ostavinski postupak pokreće po službenoj dužnosti. Također, novi zakon uvodi i registar testamenata i ostavinskih postupaka. Ono što treba spomenuti jest da je proširen krug nasljednika. Do sada je to bio prvi, drugi, iznimno treći krug nasljednika. Sada se uvodi četvrti, čak i peti nasljedni red. Ako osoba koja je umrla nema takvih nasljednika, njena cijela imovina pripada općini. Cilj je da se prvo vidi ima li i dalekih nasljednika, a ako nema, tek onda općina preuzima tu imovinu. Očekuje se da će Dom naroda FBiH do kraja mandata usvojiti još nekoliko zakona koji se odnose na živote građana Federacije.

Izvor