Usvajanjem Rebalansa proračuna okončano posljednje zasjedanje aktualnog saziva OV Vitez

Rebalans Proračuna Općine Vitez za 2020. godinu, iako najavljen kao prva točka današnjeg zasjedanja, iz tehničkih je razloga razmatran kao pretposljednja. Prethodilo je kraće usuglašavanje Klubova vijećnika, tijekom kojeg je odlučeno da se za potrebe nabavke dvije crpke za izvorište Kremenik, planiraju sredstva u iznosu od 70.000,00 KM, pa je predloženi Rebalans, kao i Odluka o privremenom financiranju za razdoblje 1.1. – 31.3. 2021. godine korigirana za spomenuti iznos u dijelu koji se odnosi na stavku Vodoopskrba.

Danas je razmatrano i usvojeno više točaka iz resora Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam – Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Dio centra grada“ Vitez (Marin Blaškan), Prijedlozi rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Aida Malanović, Emir Majstorić, Marko Lovrenović i Alija Manjo), Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parceje (Jako Kurevija), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – trafostanice (Elektroprivreda HZ H-B), Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez, Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog vodnog dobra, Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Kristal), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele („Agro-stroj“ i „VTC Atom“ d.o.o.) i Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna „Regulacijskog plana PC 96-2“ – općina Vitez.

Također, danas je usvojeno i Rješenje o prijenosu bez naknade prava korištenja poslovnih prostorija Udruzi Betanija; raniji nositelj je bio Centar za socijalni rad Vitez.

S obzirom da je današnja sjednica bila, ujedno, i posljednja u ovom sazivu Općinskoga vijeća, općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, te predsjednici Klubova HDZ BIH, SDA i HDZ 1990 izrazili su zahvalnost na četverogodišnjoj međusobnoj suradnji uz napomenu kako od novog saziva Vijeća očekuju da rade na dobrobit svih građana Viteza, prenosi Radio Vitez.