Uslijed obilnijih padalina očekuje se porast vodostaja u Hercegovini

Uslijed obilnijih padalina koje se očekuju u narednim danima, na većini hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na djelu poplavnog područja TMT (Tihaljina – Mlade – Trebižat), te srednje i donje Neretve s pritocima. 

 Povećanje vodostaja te pojava bujičnih tokova moguće je na području Konjica, Jablanice, Mostara, Čapljine, Gruda, Ljubuškog i Širokog Brijega, izvijestili su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Iz ove agencije savjetuju nadležne institucije da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava. Službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez.

“Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama uslijed mogućih povećanja dubina i brzine tečenja vode u rijekama, te pravovremeno dati obavijest s uputama i smjernicama za ponašanje kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mjere u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja voda”, navodi se u priopćenju.

Sve informacije o aktualnim vodostajima sa svih hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora, dostupne su na web stranici Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar – www.jadran.ba.