Uskoro profesionaliziranje Tima za borbu protiv korupcije u SBŽ

Vlada Srednjebosanske županije usvojila je prijedlog za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije i akcioni plan za period 2020.-2024. godine te prihvatila inicijativu za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije u SBŽ.

“Svi znamo šta je korupcija i kakav je problem za naše društvo. Borba protiv korupcije je jedan od osnovnih uvjeta i strateških ciljeva na putu ka europskim integracijama. Dosadašnji pristup i metode borbe protiv korupcije nisu dale zadovoljavajući rezultat, a zaključak je i preporuka da se treba ići u stvaranje institucionaliziranog okvira i da se profesionaliziraju timovi za korupciju”, rekao je Haris Hrustanović, koordinator Tima za sprječavanje korupcije SBŽ.

Vlada je prihvatila inicijativu i zadužila resorno Ministarstvo pravosuđa da Vladi predloži modalitet budućeg organa za borbu protiv korupcije.

“Ministarstvo pravosuđa treba predložiti Vladi da se mi odlučimo što ćemo i da pripremi akte oko organizacionih oblika za borbu protiv korupcije”, rekao je ministar unutarnjih poslova Feliks Vidović.