Uprava za branitelje SBŽ raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Županijska uprava za branitelje Srednjobosanske županije raspisala je natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2013./14. godinu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju student II, III, IV, V i VI godine redovnog studija, za stjecanje VII stupnja stručne spreme i prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja II, III i IV godine studija.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju djeca branitelja bez oba roditelja, djeca poginulih branitelja, djeca umrlih vojnih invalida, djeca vojnih invalida, djeca nositelja ratnih odličja, djeca demobiliziranih branitelja. U razmatranje neće biti uzete prijave studenata prve godine studija, studenata koji su upisali studij za stjecanje zvanja magistra struke, studenata koji su smješteni u studentske domove, vanrednih studenata, studenata apsolvenata, studenata koji su na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija, studenata koji primaju stipendiju drugog davatelja, studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi 400,00 KM, studenata koji s danom objave natječaja navršavaju 25. godina života.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz jednog porodičnog domaćinstva.

Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

Stipendija za akademsku 2013./14. godinu isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata, u novčanom iznosu od 100,00 KM mjesečno.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama nadležnim za branitelje, prema mjestu prebivališta studenta.

Više informacija potražite OVDJE.