UNICEF smatra da škole treba biti ponovo otvorene: Djeca nisu glavni pokretači epidemije

UNICEF je objavio mišljenje o ponovnom otvaranju škola u vrijeme pandemije. Poručuju da bi to trebalo biti prioritet vladama pogotovo kad se uzme u obzir da djeca nisu glavni pokretači zaraze u državama.

Oni navode brojne negativne strane toga što djeca duži vremenski period nisu odlazila u školu tijekom  pandemije. Sada pozivaju vlasti da ponovno otvaranje škola bude prioritet, a razlog za to navode što djeca i škole nisu glavni pokretači epidemije u državama.

“Ne postoje poznati dokazi o korelaciji između stope prijenosa bolesti i otvorenih ili zatvorenih škola. Dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola su ogromni, uz dugoročne implikacije po učenje, sigurnost, zdravlje i dobrobit djece”, njihova je poruka, a dodaju i da ćemo poništiti sva dosadašnja postignuča u obrazovanju ukoliko ne uvidimo da su škole prioritet.

Prema UNICEF-u, tri ključna prioriteta prilikom ponovnog otvaranja škola su obuhvat najranjivijih, unaprjeđenje podučavanja i ispunjavanje zdravstvenih, psihosocijalnih i drugih potreba djece i mladih. O ovim prioritetima i detaljnom mišljenju UNICEF-a možete čitati ovdje.

Iz ove organizacije koja brine o djeci diljem svijeta kažu i to da ponovno otvaranje škola nije dovoljno, nego da treba raditi i na kvaliteti obrazovanja u smislu ponovnog konceptualiziranja učenja u kojem će svako dijete učiti vještine koje su mu potrebne za uspjeh u životu, školovanju i radu.

Još neki od razloga zbog kojih smatraju da nije dobro kada djeca ne idu u školu je povećana opasnost od iskorištavanja maloljetnika za rad, poteškoće u odvijanju online nastave i nastave na daljinu, kada su u pitanju ugrožene i marginalizovane grupe poput nedostatka tehnologije, siromaštva i slično