Unaprijediti sustav skrbi za starije stanovništvo u FBiH

Stvaranje učinkovitog ekosustava dugotrajne skrbi uspostavljene na procesu socijalnih inovacija, omogućene digitalizacijom te osnažene nacionalnim i regionalnim pravnim okvirima, kao potpore starijem stanovništvu osnovni je cilj projekta “SI4CARE” koji je predstavio Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH uz potporu Federalnog ministarstva zdravstva, piše Večernji list BiH.

Prilagodba Projekt se provodi u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i fonda IPA II. Provedba projekta počela je u prosincu 2020., a završetak je predviđen u svibnju 2023., dok ukupni proračun projekta iznosi 2,3 mil. eura.

Cilj spomenutog događanja bio je upoznati prisutne stručnjake, odnosno predstavnike domova za starije i nemoćne, županijskih zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, javnih zdravstvenih ustanova te županijskih ministarstava zdravstva s pripremljenom analizom stanja za potrebe izrade akcijskog plana unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje FBiH. Izvanredni prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, vanjski stručnjak na projektu “SI4CARE”, predstavio je pripremljenu analizu stanja akcijskog plana unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje FBiH.

Također, detaljnije je objasnio analizirana glavna teritorijalna i sociodemografska obilježja te procese na području FBiH. Vanjski stručnjak dao je i osvrt na dosad već izrađene projektne isporuke te je predstavio način na koji su projektni partneri uključeni u projektne aktivnosti. Prezentacija je završena predstavljanjem izrađene analize potreba zdravstvenog i socijalnog sektora na području FBiH te SWOT analize koja objedinjuje ključne snage i slabosti te prilike i prijetnje identificirane prezentiranom analizom. Izrada plana Panel-rasprava uslijedila je nakon prezentacije analize stanja u cilju osiguravanja participativnog pristupa dionika u izradi konačne inačice akcijskog plana.

U raspravi su sudjelovali prisutni predstavnici domova za starije i nemoćne, županijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda zdravstvenog osiguranja, javnih zdravstvenih ustanova te županijskih ministarstava zdravstva. Glavna tema panel-rasprave bili su problemi s kojima se prisutni susreću unutar sustava skrbi za starije. Sudionici su iznijeli razne primjere nedostataka s kojima se susreću u sustavu, ali i dobre prakse kojima su, unutar svojih organizacija, poboljšali kvalitetu života starijih osoba.