Uklonjeno 60% bespravnih plakata

Komunalni redari kantonalnih javnih komunalnih preduzeća “Park” i “Rad” i dalje dostavljaju županijskim inspektorima na nadležni postupak službene zabilješke i fotografije, kao dokaz nelegalnog plakatiranja političkih subjekata na području Županije Sarajevo, kazala je u izjavi za Fenu glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Vildana Bosno.

Prema informacijama kojima raspolaže Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije, KJKP “Rad” do sada je uklonilo 60 posto bespravno postavljenih plakata.

– Osim ovog poduzeća, po rješenju komunalnih inspektora postupilo je i KJKP “Park”, koje je u suradnji s općinskim inspektorima, uklonilo sve slobodnostojeće reklamne panoe s javnih zelenih površina u općinama Novi Grad, Ilidža i Vogošća – dodala je Bosno.

Također, Direkcija za puteve ŽS-a je obavijestila Inspektorat prometne i cestovne inspekcije da je, postupajući po njihovom rješenju, uklonila 31 bespravni reklamni pano, koji su bili postavljeni u cestovnom pojasu.

– Osim toga, određeni broj političkih subjekata je izvršio zakonsku obavezu i uklonio vlastite panoe, a oni koji nisu, pozivaju se da to učine i na taj način izbjegnu sankcije propisane zakonima koji reguliraju ovu oblast – kazala je Bosno.

Podsjetimo, visina novčane kazne prema Zakonu o komunalnoj čistoći ŽS-a kreće se od 500 do 3.000 za pravne osobe, od 200 do 700 za odgovorne, 500 za fizičke osobe, a za građane od 10 do 500 KM.

Protiv svih političkih stranaka koje ne postupe po rješenju, prema Zakonu o inspekcijama u FBiH, bit će izdati prekršajni nalozi zbog neizvršenja rješenja, kojim je predviđena novčana kazna od 1.000 do 10.000 za pravnu osobu i od 200 do 500 KM za odgovornu osobu.

Radi zaštite javnog interesa u komunalnoj djelatnosti inspektori odmah po prijemu službenih zabilješki poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, na način da donose rješenja o uklanjanju bespravih plakata, podnose prekršajne naloge, kao i zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka u nadležnim sudom, a ove procedure još su u tijeku.