Ugroženi umirovljenici!

Nedvojbeno, najugroženija populacija u BiH su umirovljenici. Mirovine su sramno male, nedostatne su i za najnužnije životne potrebe umirovljenika i članova obitelji koji od tih mirovina žive i daleko su, prema iznosima, od zakonskih odredaba koje te visine (postotak) od prosječnih i valoriziranih primanja iz radnog odnosa, reguliraju. Mirovine se, već godinama, ne povećavaju nego se, nominalno, svakodnevno smanjuju „tihom” inflacijom i stalnim poskupljenjima životnih namirnica i drugih životnih potrepština (lijekovi, participacije za liječenje, grijanje…)! A pomoći niotkud!

No u viteškoj Udruzi umirovljenika u koju je, dragovoljno, učlanjeno 1020 korisnika mirovina, traže načina kako, bar minimalno, pomoći najugroženijim članovima Udruge, koji ni na koji način, s mizernim mirovinama, ne mogu zadovoljiti ni najosnovnije životne potrebe. Naime, svi članovi Udruge uplaćuju mjesečnu članarinu u iznosu od dvije KM, a članarina se, onda, prije trošenja, najpreciznije „vagaju”, gdje, što, koliko, za koga… potrošiti. I uoči božićnih i novogodišnjih blagdana, Predsjedništvo Udruge je, prevrćući svaku marku tri puta, donijelo odluku da 60 najugroženiji članova Udruge, po prijedlogu povjerenika, dobiju božićnicu u iznosu od po 50 KM. Kap vode u moru potreba, za preživljavanje onih najugroženijih. No, to bi mogla biti poruka i pouka da se bar onom najugroženijem dijelu ove zaista osiromašene populacije mora pomoći na bilo koji način.

Od Države se ta pomoć ne može očekivati i dočekati, pa onda preostaje, jedino, ljudska solidarnost koja u ovakvim situacijama nikada ne izostaje. Samo je treba inicirati, pokrenuti!

Zvonimir Čilić / VL