Udruženje poslodavaca F BiH obilježava desetogodišnjicu

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) obilježava deset godina postojanja i rada.

Tim povodom, danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik UPFBiH Safudin Čengić istaknuo da ovaj jubilej proslavljaju u izuzetno teškom vremenu, opterećenom svjetskom krizom, i da se ne mogu pohvaliti stanjem kada je u pitanju razvoj biznisa na prostoru BiH, a time i u FBiH.

Prije deset godina grupa uglednih poslodavaca formirala je ovo udruženje čija je misija da kroz tripartitni dijalog s vladom i sindikatima aktivno sudjeluje u kreiranju zakonodavne regulative radi stvaranja uslova za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja u Federaciji BiH.

U početnom periodu, kako je kazao Čengić, bilo je nerazumjevanja uloge ovog udruženja, ali su vremenom uspjeli razviti korektnu saradnju s predstavnicima sindikata i organa vlasti i zajednički pokušavaju stvoriti ambijent u kojem će osugurati prava radnika, ali i poslodavaca.

„Politička situacija u BiH je takva da odbija investitore da dođe u ovu državu i nadamo se da će u što kraćem periodu doći do promjene takvog ambijenta i do sigurnijeg pravnog okvira u kome će poslodavci iz inozemstva i BiH ulagati svoj kapital, čime će se osigurati novo zapošljavanje radnika i znatnije punjenje proračuna”, dodao je Čengić.

Poslodavce, kako je istaknuo, posebno zabrinjavaju visoki fiskalni i prafiskalni nameti na gospodarske subjekte koji su, po nekim analizama, najveći na prostoru Europe.

Poslodavci podstiču ulaganje u obrazovanje čime će se osigurati odgovarajući kadrovi u budućnosti i u tom smislu UPFBiH aktivno radi na razvijanju korporativne filantropije – sa svojim članovima ove godine pokrenuli su inicijativu podrške Udruženju Obrazovanje gradi BiH.

Također, UPFBiH je danas potpisalo Memorandum o saradnji i aktivnom članstvu UN Mreži Globalnog sporazuma u BiH (MGS), Global Compact inicijative za promovisanje društveno odgovornog poslovanja u BiH.

Mreža Globalnog sporazuma u BiH okuplja vodeće kompanije, kao i mala i srednja poduzeća, koja su se opredijelila da svoju komparativnu prednost na tržištu grade, ne samo količinom profita koji ostvaruju, nego i brigom o svojim uposlenicima, životnoj sredini, kao i zajednici u kojoj posluju. Čini je 85 biznisa i nevladinih organizacija iz cijele BiH.

UPFBiH sutra će na svečanosti u Sarajevu obilježititi desetogodišnjicu postojanja i rada.