Udruga mladih ENTER, GKM Vitez i vitez.info portal žele svoj djeci sretan Dan dječjih prava!

Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a trideset godina poslije usvojila “Konvenciju o pravima djeteta”.

Od 20. studenog 1989. godine. u cijelome se svijetu, iniciran od UN-a/UNICEF-a, obilježava Međunarodni dan dječjih prava u cilju poticanja država da utječu na javnost i da se mjerama aktivne politike zauzmu za dječja prava i razvoj svih dječjih potencijala te da se senzibilizira javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Pregled dječjih prava može se sažeti u deset točaka:

1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.
2. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige.
3. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.
4. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.  
5. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i  budu saslušani.
6. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni.
7. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu  dobiti posebnu pomoć i zaštitu.
8. Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja.
9. Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno.
10. Djeca i mladi invalidi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.
[Tekst preuzet iz: Terre des hommes,”Prava djeteta, sudjeluj i ti!”]

“Tijekom proteklih godina mi smo obilježavali Dan dječjih prava i organizirali prekrasne manifestacije, na žalost ostali smo usamljeni. Sustav, ako se može kazati da on uopće postoji, nije znao prepoznati vrijednost obilježavanja ovoga dana, međutim, siguran sam kako će doći trenutak kada će se stvari promijeniti na bolje. Ove godine nismo uspjeli značajnije obilježiti ovaj datum, osim ove simbolične čestitke. Ipak, jedini smo koji smo se sjetili uputiti i čestitku”, izjavio je Ivan Sajević, predsjednik UM “Enter”.