U Zenici zbog zagađenja drugi put proglašena epizodna uzbuna

Operativni stožer za primjenu plana interventnih mjera Općine Zenica, zbog znatnog prekoračenja dopuštenih vrijednosti sumpordioksida SO2 i letećih čestica u zraku, proglasio je epizodu “Uzbunu”, kojom se građanstvu daje na znanje da povedu više pažnje o svojoj zdravstvenoj zaštiti u narednom periodu.

Današnja prekoračenja, koja su zabilježena na mjernim stanicama u naseljima Tetovo, Radakovo i u Centru, su tijekom jutarnjih i prijepodnevnih sati s koncentracijom sumpordioksida prelazila 1.000 mikrograma po kubnom metru, a tijekom podneva, nakon prograšenja Uzbune, smanjena na oko 700 mikrograma SO2.

– Od ArcelorMittala zatraženo je da reducira proizvodnju, i da prije svega smanje ili isključe rad jedna od aglomašina u pogonu Aglomeracije, koja je jedan od najvećih zagađivača zraka. Istovremeno smo ukazali da izvrše zamjenu energenata sa zemnim plinom – kazao je član Operativnog stožera Muhamed Pašić.

Prema planu zaštite stanovništva u slučajevima epizode “Uzbuna”, koja je sada na snazi, sugerira se starijim osobama, kroničnim bolesnicima i djeci da smanje boravak na otvorenom, zatim da građani kod kućnog loženja energent ugalj zamijene drvima.

Druga mjera je zabrana kretanja motornih vozila u gradskoj vožnji, koja nemaju ugrađen katalizator, dok svi gospodarski subjekti koji koriste čvrsta goriva i teža lož ulja trebaju obustaviti proizvodnju, ukoliko neće narušiti svoj tehnološki proces.