U Vitezu prezentacija – Zimska rezidba voća

Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak općine Vitez obavještava zainteresirane da će se u četvrtak, 23.2.2012. godine u 1100 sati u sali Općinskoga vijeća, u zgradi općine Vitez, održati prezentacija na temu „Zimska rezidba voća“.

Planirano je da edukacija traje 2 sata. Prvi dio edukacije se odnosi na prezentaciju u power pointu, a drugi dio se odnosi na pitanja prisutnih i diskusiju na predmetnu temu.

Također se planira praktična demonstracija rezidbe na terenu kada to dozvole vremenske prilike o čemu će zainteresirani biti naknadno informirani.

Edukaciju financira Caritas Švicarske, a implementira Udruženje voćara „Drina“ iz Goražda.

Edukaciju i planiranu praktičnu demonstraciju će izvršiti diplomirani inženjer poljoprivrede Jelešković Asad, uposlenik i savjetodavac Udruženja voćara „Drina“ iz Goražda.

Radio Vitez