U Vitezu okrugli stol “Stigma i diskriminacija osoba oboljelih od PTSP-a”

U okviru Projekta „Protiv stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti osoba oboljelih od PTSP-a u Srednjobosanskoj županiji”, kojeg realizira Udruženje „Leptir” Bugojno u partnerstvu sa UBIDR liječenih od PTSP-a općine Vitez, Centrom za mentalno zdravlje Vitez pokrenuta je kampanja „Antistigma u društvu osoba oboljelih od PTSP-a”.

Ova kampanja za cilj ima smanjiti stigmu i diskriminaciju osoba oboljelih od PTSP-a. U okviru ove kampanje u Vitezu će biti organiziran okrugli stol na temu “Stigma i diskriminacija osoba oboljelih od PTSP-a”.

Okrugli stol će biti održan u ponedjeljak, 15. srpnja 2013. godine u prostorijama Centra za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Vitez, s početkom u 14,00 sati.

“Želja nam je ovim aktivnostima doprinijeti smanjenju stigme, predrasuda i diskriminacije u društvu, kako osoba oboljelih od PTSP-a tako i drugih marginaliziranih skupina društva”, poručuju organizatori okruglog stola.