U Vitezu održana tribina ‘Neverbalna komunikacija – Govor tijela’

Vrlo zanimljiva tribina u utorak je održana u Franšiznom centru u Vitezu. Predavač je bio istaknuti franjevački intelektualac, teolog, novinar, magistar, Fra Mirko Bobaš, a tema tribine bila je „Neverbalna komunikacija – Govor tijela”

Prije nešto više od dva mjeseca, na istom mjestu s istim predavačem, održana je tribina koja je nosila naziv „Verbalna komunikacija- Kontakt sa sobom i drugima”, pa se može reći da su ove dvije tribine jedna vrlo zanimljiva cjelina, poučna, edukativna…!

Istina, ni ovaj put, interes nije bio onakav kakvoga zaslužuje tematika i vrhunski predavač, no bilo je četrdesetak i više Vitežana, uglavnom mladih, obrazovanih, koji iz ovakvih predavača i ovakvih tribina sigurno mogu izvući i vrijedne pouke i poruke, koje će im koristiti u svakodnevnom životu i radu.

Jer, nakon zanimljivog uvoda, temeljito pripremljenog i na vrlo pristupačan način prezentiranog, otvorila se živa diskusija, postavljana su pitanja predavaču, bilo je raznoraznih konstatacija, poučnih iskustava…, pa se može reći da je tribina u potpunosti uspjela. A vrijedni fra Mirko Bobaš, na službi u župi Vitez, najavljuje nove tribine, a slijedeća bi bila s temom utjecaja televizijskog programa na odgoj djece.

Zvonimir Čilić / VL