U Vitezu održana predstava za djecu “Reciklaža nije gnjavaža”

Za sve učenike osnovnih škola, u Vitezu je u četvrtak, 28. svibnja, održana kazališna predstava pod nazivom “Reciklaža nije gnjavaža”, s ciljem edukacije najmlađih o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada.

S obzirom da je Općina Vitez već započela s Ekopakom aktivnosti selektivnog prikupljanja ambalažnog otpada, odlučili su podržati i sve edukativne projekte na tu temu, te su pozvali učenike svih škola da prisustvuju ovoj predstavi. Ekopak je obezbijedio prijevoz za svu djecu, a na kraju im je podijeljen i edukativni časopis „Tvrle ekolog“, u kojem se kroz igru, slike i priče djeca potiču na drugačiji, pravilan pristup ekologiji.

Predstava se realizira u organizaciji Ekopaka, Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Foruma građana Zenica, a do sada su je pogledali brojni učenici širom BiH.
Uz adekvatnu komunalnu infrastrukturu, edukacija lokalnog stanovništva, a posebno najmlađih, ključni je segment uspješnog uspostavljanja sustava upravljanja ambalažnim otpadom u BiH.