U Vitezu održana edukacija za mlade

Jučer i danas u prostorijama Napretka održana je edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetncijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama. Organizatori ove edukacije su članovi Unije za održivi povrtaka i integracije u BiH, a pored Viteza, edukacija će se održati i u 16 drugih općina.

Ovaj model edukacije je dizajniran kao i sredstvo za aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i gospodarskom životu ruralnih povratničkih zajednica. Mladi će naučiti kako izraziti i ostvariti svoje potrebe i kako komunicirati s lokalnim vlastima i predstavnicima gospodarskog sektora.

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) u trajanju od tri godine je projekt podržan od fonda za dostizanje milenijskih razvojih ciljeva od strane Vlade Kraljevine Španjolske.

Program zajednički provode UNDP, UNFPA, IOM i UNV u patnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska pava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, zavodima za zapošljavanje, osnovnim i srednjim školama, općinama i ruralnim zajednicama, pojedinačnim poduzećima te NVO-ima i organizacijama civilnog društva.