U utorak 18. sjednica Skupštine SBŽ

Predsjedatelj Skupštine Srednjobosanske županije, Josip Kvasina, sazvao je 18. sjednicu Skupštine SBŽ. Sjednica će biti održana u dvorani OV Travnik, u utorak, 30. listopada 2012. godine, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu će se naći Prijedlog zakona o izmjenama zakona o srednjem obrazovanju, prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u SBŽ, kao i prijedlozi zakona o organizaciji i djelokrugu županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave SBŽ, odnosno odluke o izmjeni odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje SBŽ.

Zastupnici u Skupštini SBŽ raspravljat će o davanju suglasnosti na odluku o izdavanju jamstva županijskoj direkciji za ceste SBŽ za kreditno zaduženje kod Razvojne banke F BiH namijenjen za rekonstrukciju regionalne cestovne infrastrukture i davanju suglasnosti na Statut Zavoda za zdravstveno osiguranje SBŽ.

Posljednja točka dnevnog reda bit će konačni izvještaj o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja SBŽ za 2011. godinu.