U tijeku je isplata poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji

Budžetom općine Vitez  za 2014. godinu utvrđen je prijedlog za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 10.000 KM. Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj je predložila Program utroška sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji.

Programom utroška sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji predviđene su sljedeće poizvodnje: zasnivanje zasada malina, uzgoj ljekobilja i poticaj plasteničke proizvodnje. Od navedenog iznosa od 10.000 KM, na podršku zasnivanja novih zasada malina otpada 6.000, uzgoj ljekobilja 2.000 te plastenička/staklenička proizvodnja 2.000KM.

U cilju realizacije poticaja objavljen je javni poziv poljoprivrednim proizvođačima za prijavu za ostvarivanje poticaja prema utvrđenim uvjetima. Na objavljeni javni poziv prijavilo se 40 poljoprivrednih proizvođača od kojih jedan nije ispunjavao kriterije istog dok dok je ostalih 39 ostvarilo pravo na novčani iznos koji je određen javnim pozivom. Isplata sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji su aplicirali i zadovoljili navedene uvjete javnog poziva je u tijeku.

Općina Vitez uputila javni poziv za poticaj u poljoprivredi