U srijedu 8. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Osma redovita sjednica Općinskog vijeća (OV) Vitez bit će održana u srijedu, 31. Srpnja 2013.godine, s početkom u 10,00 sati, u dvorani Općine Vitez.

Na dnevnom redu će biti 16 točaka, među kojima prijedlog rebalansa proračuna općine Vitez za 2013. godinu, zatim izvješće o radu za 2012. godinu JKP „Vitkom” d.o.o.Vitez i plan rada za 2013.godinu, kao i prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dio cjenika komunalnih usluga JKP “Vitkom” d.o.o Vitez.

Vijećnici će razmatrati i izvješće o provedbi plana upravljanja otpadom općine Vitez 2011.-2016.godine, izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period 1.1.-30.6.2013. godine, prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za tijela mjesnih zajednica općine Vitez te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim administrativnim pristojbama i tarife općinskih administrativnih pristojbi.

Na dnevnom redu će između ostalog biti i informacija o realizaciji Strategije razvitka općine Vitez za period 2008.-2012.godine, prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za mlade općine Vitez, prijedlog zaključka o pokretanju procedure javnog oglašavanja upražnjenih pozicija upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenje i obveze imaju tijela općine Vitez temeljem državnog kapitala te izvješće o radu Sportskog saveza općine Vitez za 2012.godinu.