U srijedu 25. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Sjednica Općinskog vijeća Vitez održati će se dana 22. travnja ove godine (srijeda) s početkom u 10 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda predloženo je:

a) usvajanje zapisnika o radu 24.sjednice Općinskog vijeća održane 25. 03. 2015.godine;

b) odgovori na vijećnička pitanja;

c) vijećnička pitanja.

Za sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske rezerve općine Vitez za period od 01. 01 .-31 .03. 2015. godine;

2. Prijedlog operativnog proračunskog kalendara za izradu i donošenje proračuna za 2016. godinu i financijskog plana (Okvirnog proračuna) za period 2016. – 2018. godine;

3. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Vitez za 2014. g. i Plan rada za 2015. godinu;

4. Izvještaj o radu JU Gradska knjižnica Vitez za 2014. i Program rada za 2015. godinu;

5. Izvještaj o radu JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez za 2014. godinu i Plan rada za 2015. godinu;

6. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za 2014. godinu;

7. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez za 2015.godinu;

8. Prijedlog rješenja o izuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u korist općine Vitez;

9. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za otkup neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane Stipe Papića;

10. Prijedlog djelomičnog rješenja o kompletiranju neizgrađenog građevinskog zemljišta (Knežić Pero);

11. Prijedlog Odluke o potvrđivanju izmjene rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Dubravica“.