U srijedu 17.sjednica OV Vitez

17.sjednica OV Vitez zakazana je za srijedu 30.11.2022.godine u dvorani Općinskog vijeća Vitez sa početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske rezerve općine Vitez za period od  01.01. do 30.09.2022.godine;

 2. Nacrt proračuna općine Vitez za 2023. godinu;

3. Izvješće o radu JU Radio Vitez za 2020. godinu;

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih Izvješćem o financijskoj reviziji Općine Vitez za 2021. godinu;

5. Nacrt Strategije komuniciranja općine Vitez za period od 2023.-2030. godinu;

6. Informacija o stanju iz oblasti braniteljsko-invalidske skrbi općine Vitez za 2021. godinu;

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i   kanalizacijskih sistema, JKP „Vitkom“-u d.o.o. Vitez;

8. Prijedlog odluke o produženju roka važenja Odluke o usvajanju prostornog plana općine Vitez.