U rujnu pripremna praktična nastava za studente prve godine Fakulteta poslovne ekonomije

Za studente prve godine studija na Fakultetu poslovne ekonomije, Sveučilišta Vitez, upisane u novoj 2015/2016. akademskoj godini, organizirat će se pripremna praktična nastava koja će trajati od 21. rujna do 24. rujna. Cilj je upoznavanje studenata s praktičnim radom u kompanijama i načinima na koje se pristupa rješavanju poslovnih situacija.

S obzirom na to da će studenti tijekom obrazovanja raditi studije slučaja na predmetima koje izučavaju na ovome fakultetu, pripremna nastava omogućiti će da se što bolje pripreme za te izazove.

Za ovu aktivnost na raspolaganju će biti nastavno osoblje, koje ima bogato iskustvo u nastavi i u praksi te koji su sa prethodnim generacijama studenata uspješno rješavali konkretne poslovne zadatke na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Mnogi studenti su zahvaljujući svojim rezultatima na natjecanjima ili tijekom obavljanja prakse dobili i aktraktivna zaposlenja nakon studija, a neki već i na završnim godinama studija.

Planom i programom pripremne nastave predviđeno je da se 21. rujna studenti upoznaju s ovom visokoobrazovnom ustanovom i procesom studija, te pripreme za aktivnosti praktičnog rada na studijama slučaja i prezentacijama tijekom studija (prostorije Sveučilišta/Univerziteta u Travniku). Idućega dana, 22. rujna, posjetit će poduzeća Economic i Framini te dobiti konkretne zadatke (polazak ispred zgrade Sveučilišta/Univerziteta), a 23. rujna će uslijediti zajednički rad na dobivenom studiju slučaja (prostorije Sveučilišta u Travniku). Posljednjeg dana pripremne praktične nastave, 24. rujna, uslijedit će prezentacije studenata te izbor najboljeg rješenja i najbolje prezentacije (prostorije Sveučilišta/Univerziteta u Travniku).