U porastu broj HIV pozitivnih pacijenata

Nažalost, broj HIV pozitivnih pacijenata je u porastu. Na ovom odjelu uvijek imamo hospitalizirane bolesnike, bilo da se radi o ranije otkrivenim ili novootkrivenim slučajevima. Svi građani koji sumnjaju da su na bilo koji način bili izloženi virusu HIV-a, mogu doći u Centar i potpuno anonimno se testirati, te dobiti savjete kako se ubuduće zaštiti ukoliko se radi o rizičnoj populaciji.

Jedan broj testiranja radimo za medicinske radnike iz cijele BiH, a imali smo i pacijente iz susjednih zemalja, kazao je šef Klinike za infektivne bolesti KCUS-a Rusmir Baljić.

U sklopu Klinike radi i Odjel za HIV/AIDS s Centrom za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo testiranje i savjetovanje, stručnim liječnicima i medicinskim osobljem.

Generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović potvrđuje da je Odjel za HIV posebno aktivan kada je u pitanju dizanje svijesti građana o značaju testiranja, te davanja savjeta o mjerama prevencije i zaštite.

Vršimo analize događanja u pogledu porasta raznih oboljenja, te nastojimo poboljšati uvjete liječenja u slučaju povećanja broja oboljelih u BiH. Kao najveći zdravstveni centar u BiH nastojimo ići u korak sa svjetskim zbivanjima na polju zdravstva, navela je Izetbegović.