U petak 38. sjednica OV Travnik

altPredsjedatelj Općinskog vijeća Travnik, Niko Grganović, sazvao je 38. redovitu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati u petak, 16. ožujka 2012. godine, s početkom u 9,oo sati.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red od 16 točki, među kojima prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Travnik, zatim Odluke o upotrebi grba i isticanju zastave Općine Travnik, Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće izabranih zvaničnika Općine Travnik, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima izabranih predstavnika vlasti u Općini Travnik dok su u radnom odnosu u Općini Travnik.

Vijećnici OV Travnik će, između ostalog, razmatrati Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Travnik, Izvješće o radu načelnika Općine, službi za upravu i Upravne organizacije za 2011. godinu, kao i njihov program rada za 2012. godinu.

Na dnevnom redu će se naći Izvješće o radu Općinskog vijeća Travnik za 2011. godinu, Program rada Općinskog vijeća Travnik za 2012. godinu te Prijedlog Strategije za mlade općine Travnik za period 2012. do 2016. godine.