U Parlamentu F BiH paušali i naknade zastupnicima smanjeni za oko 1 000 KM

Administrativno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojilo je odluku o smanjenju paušala sa 600 na jednu KM mjesečno, te naknade za odvojeni život s 300 na jednu KM mjesečno.

Također, Administrativno povjerenstvo je donijelo i novu odluku o utvrđivanju naknade za odvojeni život za zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja čime je smanjena i ova naknada.

Sveukupno za zastupnike ovog doma su paušali i naknade mjesečno smanjene za oko 1 000 KM.