U nekim županijama prepolovljen broj novorođenčadi

Odlazak građana iz BiH posljednjih godina trenutno je nerješiv problem za domaće vlasti. Posljedica je mnogo, a one prave tek će se osjetiti u narednim godinama.

Ono što posebno zabrinjava jeste da ova država gubi svoj najveći potencijal – mlade ljude, a broj novorođenčadi u velikom broju županija se prepolovio u posljednjih 18 godina.

 Najkraća dijagnoza trenutnog stanja bi bila: Sve manje djece se rađa, sve više ljudi umire, a radno sposobni iseljavaju.

 Podaci o natalitetu u pojedinim županijama posebno su zabrinjavajući.  Na početku stoljeća u FBiH je bilo 25.255 novorođenih.

Osam godina kasnije 2008. bilo ih je 22.819, a 2018. godine broj novorođenčadi je iznosio 18.899, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

To govori da je za 18 godina u FBiH 6.356 novorođenčadi manje. Najkritičnija situacija je u pograničnim županijama odakle i iseljava najviše građana. U Unsko-sanskojžupaniji 2000. godine rođeno je 3.722 djece, 2008. rođeno ih je 2.990, a 2018. godine tek 1.804. U prvom tromjesečju 2019. samo 360 djece je rođeno u toj županiji. 

 U Posavskoj županiji situacija je još alarmantnija. Godine 2000. imali su 344 novorođenih, a 2018. samo 151 dijete.

U prvom tromjesečju 2019. u toj županiji je rođeno 28 djece. Hercegbosanska županija za 18 godina ima upola manje rođene djece.  Kontinuirani pad broja novorođenčadi bilježe i Tuzlanska, Zeničko-dobojska, Srednjobosanska te Hercegovačko-neretvanska županija.  Nešto bolja situacija je u Sarajevoj i u Bosansko-podrinjskoj županiji. Ipak, podaci za prvo tromjesečje 2019. su također pesimistični.