U Jajcu organizirana Ljetna škola stećaka

”Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” uz pokroviteljstvo Općinskog načelnika grada Jajca Edina Hozana organizira Ljetnu školu stećaka od 20. do 26. kolovoza.U okviru škole će biti razrađeno 10 tematskih cjelina:

1. Historiografska dekonstrukcija: Čiji su naši stećci?
2. Ukrasni motivi
3. Figuralne kompozicije
4. Estetika i simbolizam umjetnosti stećaka
5. Epitafi – “Knjiga života”
6. Umijeće umiranja: individualizacija i humanizacija smrti
7. Nekropole – “gradovi mrtvih”
8. Zone rasprostiranja stećaka i klesarske škole s posebnim osvrtom na najnovije rezultate istraživanja stećaka okoline Jajca
9. Bosanska “Škola smrti”: interkonfesionalnost stećaka
10. Nominacija stećaka na listu svjetske baštine Unesco-a Predavač će biti Prof. dr. Dubravko Lovrenović, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Predviđeno mjesto održavanja predavanja je Dom kulture Jajce od 20. do 26. kolovoza, a svečano otvorenje je 20. kolovoza u 11 sati.

Predavanja će se vršiti svaki od navedenih dana u periodu od 11 do 13 sati. U okviru predavanja planirane su power-point prezentacije radi lakšeg praćenja izlaganja koncipiranog za najširi auditorij.

FENA