U Federaciji BiH ukinuta mjera neposredne kontrole cijena goriva koja je važila od travnja

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici izmijenila Odluku o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, kojom prestaje važenje odluke o utvrđivanju marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate.

Kako je navedeno u obrazloženju, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela Odluku o dopuni Odluke o mjerama neposrednog nadzora određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH, a dopuna se odnosila na utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate.

Cilj donošenja ove dopune Odluke je bio da se u razdoblju proglašenog stanja nesreće, usljed pandemije virusom COVID-19, blagovremeno intervenira na tržištu naftnih derivata u FBiH i spriječi spekulativno i neodgovorno ponašanje svih sudionika u lancu opskrbe naftnim derivatima.

Vlada FBiH je 29.5.2020. godine ukinula stanje prirodne nesreće na području Federacije BiH. Budući da su se odnosi ponude i potražnje i kretanja cijena ovog energenta stabilizirali, oba entiteta su u koordinaciji pripremila odgovarajuće propise kojima se ukida mjera neposrednog nadzora cijena utvrđivanja marži u trgovini (kalkulative cijene) za naftne derivate.

Donesena je i Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposrednog nadzora cijena kojom je privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisana maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo 0,25 KM po litru derivata.

Federalna vlada je prihvatila informaciju u svezi s pismom europskog povjerenika za susjedstvo i proširenje koje se odnosi na pripremu Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan od strane Europske komisije, koji ima za cilj pružanje dugoročne potpore ekonomskom oporavku, unapređenju konkurentnosti, približavanju regije Europskoj uniji i jačanju regionalne povezanosti, a u kontekstu ublažavanja posljedica krize izazvane širenjem pandemije COVID-19 i napora za oporavak gospodarstva, kao i daljnjeg unapređenja kvaliteta života građana i unapređenja investicijske klime i europske perspektive.

Premijer Federacije BiH je zadužen uputiti dopis Vijeću ministara BiH u kojem će dostaviti listu prioritetnih projekata, koja je sačinjena uvažavajući parametre navedene u pismu europskog povjerenika za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelyia.

Vlada FBiH je, u skladu s preporukom, predložila listu prioritetnih projekata za razmatranje na kojoj su brza cesta Brčko – Tuzla – Živinice, kao dio regionalnog prometnog povezivanja i povezivanja sa EU, brza cesta Lašva – Travnik – Jajce, kao prva faza povezivanja sa EU, brza cesta Mostar – Široki Brijeg – Hrvatska, kao povezivanje sa EU, željeznička pruga Vareš – Banovići, kao dio regionalnog prometnog povezivanja, saniranje i elektrificiranje pruge Doboj – Tuzla – Zvornik, kao dio regionalnog željezničkog povezivanja i plinovod Travnik – Zagvozd, povezivanje s plinskom mrežom EU.

Nakon što ga je zbog isteka perioda na koji je imenovan razriješila, Vlada FBiH dala je prethodnu suglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za imenovanje Muhameda Kozadre za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave ovog privrednog društva, do isteka mandata članova Uprave koji je započeo 13. travnja 2020. godine.

Prethodni članakU Vitezu radni sastanak s veleposlanikom Sabolićem
Sljedeći članakGenerali iz BiH: Zoran Milanović ispravlja nepravdu prema HVO-u