U F BiH smanjena količina komunalnog otpada za 9,1 %

U 2013. godini javnim odvozom na području Federacije BiH prikupljeno je 626.243 tone komunalnog otpada, što je za 9,1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupne količine otpada, najviše je prikupljeno ostalog komunalnog otpada 530.081 tona ili 93,3 posto, a najmanje ambalažnog otpada 19.192 tone, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Na odlagališta otpada u 2013. godini odloženo je 624.207 tona otpada.