U četvrtak 25. sjednica Općinskog vijeća Vitez – Dnevni red

Općinsko vijeće VitezU četvrtak, 28. srpnja 2011. godine će biti održana 25. sjednica Općinskog vijeća Vitez. Sjednica će biti održana u sali OV Vitez, a predviđen je sljedeći dnevni red:

1.    Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za period od 01.1. do 30.6.2011.godine;
2.    Izvješće o radu  JU Dom zdravlja Vitez za 2010. i Plan rada za 2011.godinu;
3.    Izvješće o poslovanju JP Veterinarska stanica Vitez za 2010.godinu i Plan rada za 2011. godinu;
4.    Plan i program rada za 2010/2011 i financijski plan za 2011.godinu JU Dječiji vrtić Vitez;
5.    Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Marjana Blaž za preuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta;
6.    Izvješće o radu Sportskog saveza općine Vitez za 2010.godinu;
7.    Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava proračuna za vodoopskrbu;
8.    Prijedlog rješenja o dodjeli građevnog zemljišta „SIGMA- SK“d.o.o.Zenica u  svrhu kompletiranja građevne parcele;

Prije usvajanja dnevnog reda vijećnici bi trebali usvojiti zapisnik od 23. sjednice Općinskog vijeća, održane 20. travnja i 9. lipnja 2011.godine i od 24. sjednice održane 12. srpnja 2011.godine. Također, biti će ponuđeni odgovori na postavljena vijećnička pitanja s protekle sjednice, a vijećnici će imati priliku postaviti i nova vijećnička pitanja.