U četvrtak XII. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09 i 2/20) predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro, sazvao je XII.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ.

Sjednica će se održati dana 21.04.2022.godine (četvrtak), a početkom u  10,00  sati, u  sali Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći:      

DNEVNI RED

 1. Rebalans proračuna općine Vitez za 2022. godinu;
 2. Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2023. godinu i DOP-a za 2023-2025. godinu;
 3. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja za 2022. godinu;
 4. Prijedlog rješenja o produženju mandata Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina;
 5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika predsjednika MZ „Počulica“;
 6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za općine Vitez i Busovača;
 7. Izvješće o radu JU Dječji vrtić za 2021. godinu;
 8. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez od dana 01.12.2021. godine;
 9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez od dana 07.10.2021. godine;
 10. Prijedlog odluke o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez;
 11. Nacrt odluke o viziji razvitka mjesnih zajednica u općini Vitez;
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti MZ „Bila“.