U četvrtak 34. sjednica OV Vitez

Predsjedatelj Općinskog vijeća Vitez, Muharem Grabus, sazvao je 34. sjednicu OV Vitez.

Sjednica će biti održana u četvrtak, 24. svibnja 2012.godine, u dvorani OV Vitez, s početkom u 10,00 sati.

Na sjednici će biti razmatrano 12 točki dnevnog reda:

1. Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2011.godinu;
2. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Vitez za 2011.godinu;
3. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za općine Vitez i Busovača za 2011.godinu;
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Poslovnog centra PC-96-2” Vitez za lokalitet:
a) „Zanatski centar”- male parcele i
b) parcele korisnika „ECOS” d.o.o.Vitez i „INTER 96″;
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana parcelacije za „PRUŽNO ZEMLJIŠTE”;
6. Izvješće o radu za 2011. godinu JKP „VITKOM” d.o.o.Vitez;
7. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2011. i Program rada za 2012.godinu;
8. Izvješće o radu JSP „Vitez stan” d.o.o. Vitez za 2011. i Plan poslovanja za 2012.godinu;
9. Izvješće o radu PD „VLAŠIĆ” d.o.o. Vitez za 2011.godine i Plan i program rada za 2012.godinu;
10.Zapisnik o utvrđivanju rezultata natječaja za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi građenja prema Planu parcelacije kao izvodu iz Izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovnog centra „PC-96-2 Vitez” i Zaključak Povjerenstva broj:01-1-31-6-1127/12-3;
11.Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta „KLAS” d.o.o.Vitez;
12.Prijedlog rješenja o dodjeli na korištenje, uz naknadu neizgrađenog građevnog zemljišta JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d.Mostar-Poslovnica Elektro Vitez radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture (trafo stanice).