U četvrtak 19. sjednica Općinskog vijeća

Najzanimljiviji dio sjednice će svakako biti Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi i vrijednost boda za obračun komunalne naknade, kao i utvrđivanje minimalne naknade za Vitez Stan. Sjednica će se održati 25. rujna s početkom u 10,00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Prije usvajanja dnevnog reda na prijedlogu su usvajanje zapisnika o radu 18. sjednice Općinskoga vijeća održane 24. srpnja tekuće godine, odgovori na vijećnička pitanja i  vijećnička pitanja dok je za sjednicu predložen sljedeći dnevni red.

 • Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period od 1.1.-30.6.2014. godine;
 • Izvješće o utrošku sredstava proračunske rezerve za period od 1.1.-30.6.2014. godine;
 • Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi;
 • Prijedlog odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;
 • Prijedlog odluke o utvrđivanju minimalne naknade za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom;
 • Izvješće o radu Sportskog saveza Općine Vitez za 2013. godinu s osvrtom na cjelokupno stanje u sportu na području Općine;
 • Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice Kruščica;
 • Prijedlog odluke o utvrđivanju prostora za mlade;
 • Informacija o radu nevladinog sektora za 2013. godinu s posebnim osvrtom na omladinski rad;
 • Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2013. godinu, s procjenom sigurnosne situacije za 2014. godinu;
 • Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene;
 • Prijedlog rješenja o izuzimanju i dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionog plana „Gornji Vitez“ (Ovnak d.o.o. Vitez);
 • Prijedlog rješenja o izuzimanju i dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionog plana “PC-96-2“ i odluke o izmjeni istog (Ovnak d.o.o. Vitez);
 • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana PC-96-2 (Smajić i Ovnak d.o.o. Vitez);
 • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Gornji Vitez“( Šipčić Avdo);
 • Prijedlog djelomičnog rješenja o izuzimanju bez naknade neizgrađenog građevnog zemljišta u cilju provođenja izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar I“ Vitez (PS “Vitezit“ d.o.o. Vitez);
 • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Vitez“ dijela Centra grada;
 • Prijedlog rješenja o imenovanju članova skupštine za JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez;
 • Prijedlog rješenja o imenovanju članova skupštine za PD „Vlašić“ d.o.o Vitez.