U četvrtak 11. sjedinica Vlade KSB

altDanas je sazvana 11. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, koja će biti održana u četvrtak, 29. ožujka 2012. godine. Za dnevni red je predviđeno 30 točaka, među kojima Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o rudarstvu, zatim Nacrt zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave KSB, Nacrt zakona o prestanku važenja Zakona o nadziđivanju zgrada, izgradnji podkrovnih stanova i dogradnji stanova i Prijedlog zaključka za implementaciju Zakona o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u F BiH.

Na dnevnom redu će se naći i Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2012. godinu, Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2012. godinu, na ime Zavoda za javno zdravstvo te Informacija o zahtjevima za novčanu potporu općinama za otklanjanje šteta od prirodnih i drugih nesreća i Informacija o finansijskim posljedicama retroaktivne primjene Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti KSB.

Vlada će raspravljati i o suglasnosti za pokretanje procedure trajnog smještaja Kantonalnog suda u Novom Travniku i suglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta.